Zwroty, jakie usłyszysz na sali

TEKST: SIFU ANDRZEJ SZUSZKIEWICZ

dodano: październik 2005

Sifu - Nauczyciel
Sihing - Starszy uczeń
Sidi - Uczeń
Kuen - Pięść
Shil Lim Tao - I Forma ręczna Wing Chun
Chum Kil - II Forma ręczna Wing Chun
Bil Gee - III Forma ręczna Wing Chun
Mok Jong - Drewniany manekin
Bart Jarm Dao - Miecze motylkowe
Chi Sao - Ćwiczenie Lepkich Rąk

C Y F R Y:

1 - jut / 2 - yee / 3 - sarm / 4 - say / 5 - ng / 6 - lok / 7 - chut / 8 - bart / 9 - gou / 10 - sub

 

P O M O C N E   L I N K I

Słownik Angielsko-Chiński: www.nciku.com